September quarter-peal XML

<?xml version="1.0"?>
<performance xmlns="http://bb.ringingworld.co.uk/NS/performances#" id="P1244942">
  <association></association>
  <place towerbase-id="5852">
    <place-name type="place">Boston</place-name>
    <place-name type="dedication">Christ Church, Old North</place-name>
    <place-name type="county">Massachusetts</place-name>
    <ring type="tower" tenor="13-3-5 in F" />
  </place>
  <date>2018-09-02</date>
  <duration>45m</duration>
  <title><changes>1260</changes> <method>Stedman Doubles</method></title>
  <ringers>
      <ringer bell="1">Laura Dickerson</ringer>
      <ringer bell="2" conductor="true">Elaine M Hansen</ringer>
      <ringer bell="3">Phoebe House</ringer>
      <ringer bell="4">Joshua R Burson</ringer>
      <ringer bell="5">Michael Tartell</ringer>
      <ringer bell="6">Bryn Marie Reinstadler</ringer>
      <ringer bell="7">Austin J Paul</ringer>
      <ringer bell="8">Katarina Whimsy!</ringer>
    </ringers>
  <footnote>First of Stedman: 4, 5</footnote>
  <footnote>First in tower: 6, 8</footnote>
  <footnote>Rung in memory of Boston Guild ringer Private Murray Edward Gordon Mackman     (26 July, 1890  - 1 September, 1918)</footnote>
  <donation>£3.50</donation>
  <timestamp>2018-09-03T19:02:49</timestamp>
</performance>